งานไม้และบิวท์อิน

งานไม้และบิวท์อิน

กาวปิดผิว
Foil , HPL , PVC , PET

กาวปิดขอบ
ขอบตรง , ขอบโค้ง , โพสต์ฟอร์ม

กาวปิดผิวแบบห่อ
Foil , PVC , PVC Vacuum

กาวอัดประสาน

กาวไม้จ๊อยท์

กาวประกอบเข้าเดือย

กาวเพาะโครง

กาวติดพลาสวู๊ด

Scroll to Top