สินค้า

      บริษัท ยูเนี่ยนโฮไทยพลัส จำกัด มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญงานด้านวิจัย และพัฒนาเคมีภัณฑ์กาว พร้อมด้วยเครื่องมืออันครบครัน เพื่อตอบโจทย์เฉพาะของลูกค้า รวมถึงบริการ OEM รับจ้างผลิตภายใต้แบรนด์ของลูกค้า

CONSULTING

(Effciency, Quality, Cost, Environment)
ให้คำปรึกษาทางด้านการผลิต

R&D

(Research and Development)
งานเคมีพิเศษเฉพาะทาง

OEM

(Origianl Equipment Manufacturer)
ผลิตภายใต้แบรนด์ของลูกค้า