สินค้า

      บริษัท ยูเนี่ยนโฮไทยพลัส จำกัด มีสินค้ากาวมากกว่า 600 ตัว เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า อาทิเช่น กาวลาเท็กซ์ กาวยาง กาวยางพารา กาวพียู กาวอีพ็อกซี่ และกาวสติ๊กเกอร์ เป็นต้น
      บริษัท ยูเนี่ยนโฮไทยพลัส จำกัด เป็นโรงงานผู้ผลิตกาวหลากหลายประเภท เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าหลากหลายอุตสาหกรรม ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติ มีกาวมากมายหลายชนิด อันได้แก่

PVAc

EVA

PVA

CR/NR Rubber

Rubber Latex

PSA

Acrylics

EPI

PU

PUR

PUD

Epoxy

Plastisol

Solvent Cement

NBR

Powder

Hotmelts

Sealants

PU Sausage

Other Chemicals

      กาวแต่ละชนิดนี้มีโครงสร้างที่แตกต่างกันที่จะใช้สำหรับเชื่อมวัสดุที่เหมาะสมของแต่ละโครงสร้างเคมี เพื่อให้การยึดติดที่แน่น แข็งแรง และทนทานต่อสภาวะแวดล้อมตามแต่ละคุณสมบัติการใช้งานของชิ้นงานของลูกค้า รวมถึงคุณสมบัติที่ต้องการที่แตกต่างกันในขั้นตอนการผลิต อาทิเช่น อัตราการแห้ง ความหนืด และเครื่องจักรของลูกค้า เป็นต้น
      นอกจากนี้ ยูเนี่ยนโฮไทยพลัส ยังมีทีมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนากาว เพื่อผลิตกาวให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า และจุดมุ่งหมายสูงสุดของเรา คือ 

                          “ผลิตกาวที่มีคุณภาพเหมาะสมตรงความต้องการของลูกค้า เพื่อให้คุณภาพสินค้าของท่านที่ดีที่สุด ในต้นทุนที่แข่งขันได้”