งานผลิตสติ๊กเกอร์

กาวสำหรับผลิตฉลากสติ๊กเกอร์

Foil, HPL, PVC, PET

กาวสำหรับผลิตเทปต่างๆ

ขอบตรง, ขอบโค้ง, โพสต์ฟอร์ม