เกี่ยวกับเรา

บริษัท ยูเนี่ยนโฮไทยพลัส จำกัด Your Best Adhesive Partner

        ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2519 จวบจนปัจจุบัน ร่วม 4 ทศวรรษ ที่ทาง บริษัท ยูเนี่ยนโฮไทยพลัส จำกัด ได้เป็นผู้นำในวงการอุตสาหกรรมการผลิตกาวและเคมีภัณฑ์ เพื่อการยึดติดวัสดุต่างๆ สำหรับหลากหลายอุตสาหกรรมโดยมีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย 100% เป็นเจ้าแรกๆ ของประเทศ  
        เรามีหน่วยงาน R&D ที่มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ และหน่วยงาน Quality Assurance ตรวจสอบคุณภาพด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยทุกล็อตสินค้าการผลิตก่อนส่งถึงมือลูกค้า และการให้บริการปรึกษาทางด้านเทคนิคที่ช่วยยกระดับการผลิตสินค้าของลูกค้า โดยเข้าใจและยึดมั่นความต้องการของลูกค้าเป็นหลักรวมทั้งผลิตสินค้าที่ได้รับการยอมรับด้วยมาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัยสินค้าจากหลายประเทศทั่วโลก อาทิเช่น ประเทศกลุ่ม EU และสหรัฐอเมริกา

WORKING PROCESS

Scroll to Top