กาว (Adhesive) คืออะไร ??

        กาว คือ สารที่ใช้เชื่อมยึดติดวัสดุเข้าด้วยกัน โดยการทากาวลงบนวัสดุและประกบวัสดุอีกชนิดหนึ่ง เมื่อกาวระหว่างสองวัสดุนั้นทำการเชื่อมติด และฟอร์มตัวเป็นฟิล์มเชื่อมระหว่างวัสดุทั้งสองข้างแล้ว ถือว่ากาวได้ทำงานเสร็จสมบูรณ์
        กาวมีมากมายหลายชนิด อาทิเช่น กาวลาเท็กซ์ กาวพียู กาวอคริลิค กาวอีพอกซี่ กาวพลาสติกซอล เป็นต้น โดยกาวแต่ละชนิดนี้มีโครงสร้างเคมีที่แตกต่างกัน เพื่อเชื่อมวัสดุที่เหมาะสมของแต่ละโครงสร้างเคมี เพื่อให้การยึดติดที่แน่น แข็งแรง และทนทานต่อสภาพแวดล้อมตามแต่ละคุณสมบัติการใช้งานที่ต้องการ รวมถึงคุณสมบัติที่ต้องการที่แตกต่างกันในขั้นตอนการผลิต อาทิเช่น อัตราการแห้งและความหนืด เป็นต้น

        สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ และยังประสบปัญหาในการผลิตด้านการยึดติด  ให้เรายูเนี่ยนโฮไทยพลัส ช่วยคุณพัฒนาสินค้าด้านการยึดติด ให้ตอบโจทย์ตลาด ตรงใจลูกค้า