4 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการยึดติดของกาวกับไม้ มีอะไรบ้าง?


กาวมีมากมายหลายชนิด โดยกาวแต่ละชนิดมีโครงสร้างเคมีที่แตกต่างกัน รวมถึงคุณสมบัติที่ต้องการที่แตกต่างกันในขั้นตอนการผลิต และไม้ก็มีหลากหลายชนิด รวมถึงมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อคุณภาพของสินค้า เราควรพิจาณาจาก 4 ปัจจัย ดังนี้

1. สถานที่ทำงาน (Room conditions)  : อุณหภูมิห้อง และ ความชื้นของห้อง
2. ประเภทเคมีของกาว (Adhesives) : ปริมาณกาวที่ใช้ และ คุณภาพของกาวที่ต้องการ
3. เครื่องจักร (Machinery) : คุณภาพของเส้นกาว และอัตราการเซตเครื่องจักร
4. ไม้ (Woods) : ประเภทของไม้  อาทิเช่น ไม้เนื้อแข็ง หรือ ไม้เนื้ออ่อน และความชื้นของไม้ เป็นต้น

นอกจากนี้ 4 ปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นความต้องการพิเศษของชิ้นงานเมื่อนำไปใช้งาน (USE RQUIREMENTS) เช่น การใช้งานภายใน หรือ ภายนอก การใช้ที่ทนแดด ทนUV ทนน้ำ ทนกรด ทนด่าง ทนไฟ ทนความร้อน และการเสียดสีการกระแทก ก็มีผลต่อคุณภาพของการยึดติดเช่นกัน ให้เรายูเนี่ยนโฮไทยพลัส ช่วยคุณพัฒนาสินค้าด้านการยึดติด ให้ตอบโจทย์ตลาด ตรงใจลูกค้า และได้ efficiency สูงสุด