4 ปัจจัยที่มีผลกับคุณภาพของการยึดติด มีอะไรบ้าง?

      ในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่ ที่ต้องการความสวยงาม แข็งแรง ทนทาน วันนี้แอดมินจะพาทุกท่านมารู้ถึงปัจจัยที่มีผลกับคุณภาพและประสิทธิภาพการยึดติด มีอะไรบ้าง? ตามมาดูกันเลยค่ะ

ปัจจัยที่ 1 : วัสดุที่ต้องการยึดติดสองฝั่งคืออะไร
ปัจจัยที่ 2 : เครื่องจักร หรือ วิธีการใช้งานอย่างไร
ปัจจัยที่ 3 : คุณสมบัติทางเคมีของกาวที่ต้องการ 
ปัจจัยที่ 4 : การใช้งานภายนอก ภายใน หรือการใช้ที่ทนอุณหภูมิ ทนกรด ทนแรงกระแทก ทนแดด ทนฝน

       ซึ่งจะเห็นได้ว่า 4 ปัจจัยนี้เป็นพื้นฐานของการเลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นประเภทของกาว วัสดุ เครื่องจักร และการนำไปใช้ ซึ่งมีผลต่อคุณภาพของการยึดติด เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า และได้ efficiency สูงสุด