รู้หรือไม่..ซองจดหมายผนึกแห้ง มีกี่ประเภท❓

      ซองจดหมาย มีด้วยกันหลากหลายรูปแบบทั้งแบบซองจดหมายธรรมดา และแบบเจาะหน้าต่าง สามารถเลือกนำมาใช้ตามความเหมาะสม ซึ่งซองจดหมายที่ดีควรมีการปิดผนึกอย่างแน่นหนา และมีความปลอดภัย 💁วันนี้แอดจะมาบอกให้ทุกคนทราบกันว่า ซองจดหมายผนึกแห้ง จะมี 2 ประเภทด้วยกัน คือ 

1. ซองจดหมายแบบโบราณ
ลักษณะของปากซองจดหมายจะเป็นกาวสีใส โดยจะผนึกกาว 2 ฝั่ง แล้วนำปากซองที่ผนึกกาวมาประกบกันเพื่อปิดปากซอง 

2.ซองจดหมายแบบปัจจุบัน
ลักษณะของปากซองจดหมายจะเป็นสีใส และสีฟ้า โดยจะผนึกกาวฝั่งเดียว ซึ่งช่วยเพิ่ม efficiency ในการผลิต และต้นทุนที่ดีที่สุด