ความหนืด (viscosity) คือ ค่าบอกคุณสมบัติในการไหลของกาว โดยกาวที่มีความหนืดสูงจะไหลได้ช้ากว่าของเหลวที่มีความหนืดต่ำ การรู้ค่าความหนืดจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะบอกค่าความหนืดในของเหลวได้ อีกทั้งช่วยให้ผู้ผลิตเลือกเกรดของกาวที่เหมาะสมกับการชิ้นงาน และสามารถควบคุมภาพได้อีกด้วย ทั้งนี้ ความหนืดแต่ละค่าใช้งานกับอุปกรณ์ทากาวหรือเครื่องจักรที่แตกต่างกัน

1. เครื่องลูกกลิ้ง การทามือหรือแปรง และหลอดบีบ เหมาะกับกาวที่มีความหนืดสูงไหลช้าที่มีค่าความหนืด ตั้งแต่ 3,000 cPs. ขึ้นไป

2. เครื่องหัวฉีด เหมาะกับกาวเหลวเป็นน้ำที่มีค่าความหนืดไม่เกิน 3,000 cPs.

ดังนั้น ความหนืดของกาวถือเป็นหนึ่งในวิธีที่จะเลือกใช้เกรดของกาวว่าเหมาะกับงานประเภทไหน อุปกรณ์ที่ใช้ทากาวหรือเครื่องจักรประเภทไหน เพื่อให้ตอบโจทย์กับการใช้งาน และควบคุมต้นทุนการผลิตได้

>> สามารถอ่านเพิ่มเติมในเรื่องความหนืดของกาวได้ที่🖱 https://shorturl.asia/mT3jb 

       ด้วยประสบการณ์มากว่า 45 ปี ทำให้เราเข้าใจลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเป็นอย่างดีว่า ไลน์การผลิตของลูกค้าต้องการ “กาวที่มีคุณภาพทุกๆ หยด”  เพื่อเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตของลูกค้าให้เดินงานได้อย่างราบรื่น และได้ efficiency สูงสุด รวมทั้งเรามีอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง ตลอดจนการทดสอบตามมาตรฐานต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลก เพื่อให้คุณสามารถผลิตสินค้าเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้อย่างดีที่สุด🎯