กาวสำหรับงานติดฉลากขวดแก้วมีกี่ประเภท? แล้วมีคุณสมบัติแตกต่างกันอย่างไร❓


犀利士
12/กาวสำหรับงานติดฉลากขวดแก้วมีกี่ประเภท-แล้วมีคุณสมบัติแตกต่างกันอย่างไร-150×150.jpg 150w, https://www.unionhothaiplus.com/wp-content/uploads/2022/12/กาวสำหรับงานติดฉลากขวดแก้วมีกี่ประเภท-แล้วมีคุณสมบัติแตกต่างกันอย่างไร-768×768.jpg 768w, https://www.unionhothaiplus.com/wp-content/uploads/2022/12/กาวสำหรับงานติดฉลากขวดแก้วมีกี่ประเภท-แล้วมีคุณสมบัติแตกต่างกันอย่างไร.jpg 1080w” sizes=”(max-width: 1024px) 100vw, 1024px” />

 ผลิตภัณฑ์กาว☄️ของยูเนี่ยนโฮไทยพลัส สำหรับงานติดฉลากขวดแก้วมีทั้งหมด 3 ประเภท ดังนี้

1️⃣ โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ (PVA) มีประสิทธิภาพในการยึดเกาะดีเยี่ยม ติดแน่น ซึมไว ไม่ทนน้ำ ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ผลิตและผู้ใช้ สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติ และช่วยควบคุมต้นทุนได้ดี

2️⃣ คาซีอีน มีประสิทธิภาพในการยึดชิ้นงานได้ดี ติดแน่น เป็นกาวที่สามารถยึดติดในสภาวะที่มีความเย็น ทนน้ำ และสามารถรีไซเคิลได้ แต่ต้นทุนค่อนข้างสูง

3️⃣ อะคริลิค มีประสิทธิภาพในการยึดเกาะดีเยี่ยม ติดแน่น ทนน้ำได้ดี ต้นทุนสูงแต่น้อยกว่าคาซีอีน

จะเห็นได้ว่า กาวทั้ง 3 ประเภทนี้มีคุณสมบัติที่เหมือนกันคือการยึดติดที่ดี ติดแน่น ไม่หลุดร่อน ไม่ทำให้กระดาษพองบวม แต่ต่างกันที่การนำไปใช้งาน ซึ่งสามารถเลือกใช้กาวให้ตรงกับชิ้นงาน และเครื่องจักร เพื่อคุณภาพของการยึดติด ความคงสภาพ และสวยงาม