เลือกใช้กาวอย่างไร? ให้ได้คุณภาพและต้นทุนที่ดีที่สุด

      กาว คือสารที่ใช้เชื่อมติดวัสดุเข้าด้วยกัน กาวมีมากมายหลายชนิด โดยกาวแต่ละชนิดมีโครงสร้างเคมีที่แตกต่างกัน รวมถึงคุณสมบัติที่ต้องการที่แตกต่างกันในขั้นตอนการผลิต อาทิเช่น อัตราการแห้งและความหนืด เป็นต้น เพื่อให้การยึดติดที่แน่น แข็งแรง และทนทานต่อสภาพแวดล้อมตามแต่ละคุณสมบัติการใช้งานที่ต้องการ 
      ดังนั้นการเลือกกาวเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพการยึดติดของสินค้า และได้ efficiency สูงสุด เราควรเลือกใช้กาวตามความเหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานจาก 3 ปัจจัย ดังนี้

1. วัสดุ (SUBSTRATES) ของที่ต้องการจะติดเข้าด้วยกันคืออะไร เช่น ติดกระดาษกับไม้ ติดไม้กับผ้า ติดผ้ากับฟองน้ำ ติดหนังกับพลาสติก ติดไม้กับเหล็ก ติดกระจกกับปูน เป็นต้น

2. วิธีการใช้งาน (APPLICATIONS) ด้วยวิธี หรือ อุปกรณ์แบบไหน เช่น กาวทาด้วยมือ หลอดบีบ แปรง การพ่นด้วยเครื่องสปรย์ หรือ การทาด้วย เครื่องโรลเลอร์ เป็นต้น

3. ความต้องการพิเศษของชิ้นงานเมื่อนำไปใช้งาน (USE RQUIREMENTS) เช่น การใช้งานภายใน หรือ ภายนอก การใช้ที่ทนแดด ทนUV ทนน้ำ ทนกรด ทนด่าง ทนไฟ ทนความร้อน และการเสียดสีการกระแทก เป็นต้น