ปัญหาที่พบได้บ่อย การเดินงานแพ็คเกจจิ้งแล้วงาน Off เกิดจากอะไรได้บ้าง?


ปัญหาที่พบได้บ่อย ในการเดินงานแพ็คเกจจิ้งแล้วงาน off มีอะไรบ้างนั้น วันนี้แอดมินรวบรวมปัญหาหลักๆ ดังนี้

  1. การเลือกใช้กาวไม่เหมาะสมกับวัสดุ หรือชิ้นงาน ซึ่งจะส่งผลทำให้ประสิทธิภาพของการยึดติดไม่ดี ควรเลือก กาวให้ตรงกับสดุ และเหมาะกับชิ้นงาน

  2. การเลือกใช้กาวไม่เหมาะกับการนำไปใช้งาน จำเป็นต้องคำนึงถึงวิธีการใช้งาน หรือ อุปกรณ์แบบไหน เช่น การทาด้วยมือ หลอดบีบ แปรง การพ่นด้วยเครื่องสเปรย์ หรือ การทาด้วยเครื่องโรลเลอร์ ซึ่งเครื่องมือแต่ละแบบใช้กาวไม่เหมือนกัน

  3. การตั้งค่าเครื่องจักรไม่ตรงกับวัสดุหรือชิ้นงาน เช่น ตั้งค่าสปีดการเดินเครื่องจักรช้า หรือเร็วเกินไป มักจะส่งผลทำให้ ปริมาณกาวที่ออกมาไม่สม่ำเสมอ อีกทั้งกาวฟุ้งกระจายติดบนชิ้นส่วนอื่นๆ

              จะเห็นได้ว่า ปัญหาหลักมักเกิดจากปัจจัยทั้ง 3 ข้อหลักๆ ที่จะส่งผลให้การเดินงานสะดุด และชิ้นงานเสียหาย เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาดังกล่าว ให้เรายูเนี่ยนโฮไทยพลัสช่วยคุณพัฒนาสินค้าด้านการยึดติด อีกทั้งสามารถแนะนำ แก้ไขให้ลูกค้าได้อย่างตรงจุด และสามารถควบคุมต้นทุนได้ดี