☄️ข้อแตกต่างระหว่าง กาวเหลว กับ กาวข้น ในองค์ประกอบทางเคมีมีความคล้ายกัน แต่ลักษณะของเนื้อกาวทั้งสองส่วนนี้จะมีลักษณะที่แตกต่างกัน คือ กาวเหลว เหมาะกับงานที่ต้องการความรวดเร็ว ใช้งานได้กับเครื่องจักรที่เป็นหัวฉีดหรือครื่องพ่น และเครื่องที่ต้องการเดินสปีดเครื่องเร็ว โดยกาวข้น ลักษณะเนื้อกาวจะหนืด ไหลได้ช้า ใช้งานได้กับเครื่องโรลเลอร์ และงานทามือ (แปรง หรือลูกกลิ้ง) 

ในการเลือกใช้งานกาวให้เหมาะสมนั้น พิจารณาได้ดังนี้

1. วัสดุ หรือพื้นผิววัสดุที่เราต้องการจะติดเข้าด้วยกันคืออะไร

2. วิธีการใช้งานกาวด้วยวิธี หรืออุปกรณ์แบบไหน เช่น การทาด้วยมือ แปรง การพ่น หรือการทาด้วยเครื่องโรลเลอร์ กรณีเป็นเครื่องจักร การเดินสปีด (ความเร็ว) ของเครื่องช้าหรือเร็ว

3. ความต้องการพิเศษที่ต้องการนำไปใช้งาน เช่น ใช้งานภายใน ใช้งานภายนอก ทนสภาพอากาศ หรือ การเสียดสีการกระแทกมากๆ เป็นต้น

     การเลือกใช้กาวเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพการยึดติดของสินค้า ควรเลือกตามความเหมาะสมกับรูปแบบการใช้งาน เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ งานผลิตไม่มีสะดุด ถ้าเลือกใช้กาวไม่เหมาะกับประเภทของงาน ปัญหาที่พบคือปริมาณการใช้ของกาวจะมากหรือน้อยเกินไป ซึ่งจะส่งผลต่อการยึดติด และต้นทุนการผลิต