จัดไปอีกชุดใหญ่ 50 ม้วน !! เทป2หน้าเหนียวพิเศษ หน้ากว้าง 1.2m. x 50m. สำหรับงานติดตั้งแผ่นซับเสียง

  • เนื้อกาวเหนียว
  • มีแรงยึดเกาะสูง
  • มีความยืดหยุ่นสูง
  • รองรับการเคลื่อนตัวของชิ้นงาน
  • ไม่ทิ้งคราบ
  • ไม่มีสาร VOCs ที่เป็นอันตราย 
  • ปลอดภัยต่อการใช้งาน
  • เทปกาวได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าจากหลายประเทศทั่วโลก อาทิเช่นประเทศกลุ่ม EU และสหรัฐอเมริกา