ทำความรู้จักกับกาว Hot melts คืออะไร ใช้กับผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้าง?

        กาว Hot Melts (Hot Melts Adhesive) หรือที่เรียกกันว่า “กาวร้อน” เป็นกาวที่มีคุณลักษณะเป็นของแข็ง โดยเมื่อต้องการใช้งานจะต้องนำกาว Hot Melts ไปผ่านความร้อนด้วยเครื่องจักรเพื่อให้กาวละลายกลายเป็นของเหลว เมื่อเนื้อกาวเย็นตัวลง จะยึดติดวัสดุ 2 ชิ้นเข้าด้วยกัน โดยทั่วไปแล้ว กาว Hot Melts จะมีคุณสมบัติในการยึดติดที่ดี และเซ็ทตัวได้เร็วมากๆ เพียงหลัก “วินาที”

        กาว Hot Melts เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกใช้ในหลายอุตสาหกรรม ที่ต้องการความรวดเร็วในการเซ็ตตัวของกาว เพื่อเพิ่ม efficiency ในการผลิต อาทิ เช่น อุตสาหกรรมที่มีระบบการติดฉลากสินค้าด้วยเครื่องจักร หรือระบบบรรจุสินค้าอัตโนมัติ บนสายพานการผลิต เช่น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และงานไม้ทั่วไป อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ สินค้าอุปโภคบริโภค เทปกาว ผ้าอ้อม ผ้าอนามัย และงานประกอบต่างๆ เป็นต้น 

        สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ และยังประสบปัญหาในการผลิตด้านการยึดติด  ให้เรายูเนี่ยนโฮไทยพลัส ช่วยคุณพัฒนาสินค้าด้านการยึดติด ให้ตอบโจทย์ตลาด ตรงใจลูกค้า