งานหนังและรองเท้า

กาวงานหนัง

Foil, HPL, PVC, PET

กาวงานรองเท้า

ขอบตรง, ขอบโค้ง, โพสต์ฟอร์ม