• Show all
งานแพ็คเกจจิ้ง

งานลูกฟูก งานแพ็คเกจจิ้งหลังพิมพ์ งานกล่องพลาสติกใส

งานฉลากและสติ๊กเกอร์

งานฉลากกระป๋อง ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กล่องกระดาษ ถังเหล็ก และสติ๊กเกอร์

อุตสาหกรรมไม้และเฟอร์นิเจอร์

งานปิดผิว อัดประสาน เข้าจ๊อย เพาะโครง

ก่อสร้างและงานพื้น

งานพื้นกระเบื้องยาง หญ้าเทียม ท่อพีวีซี และต่อผนัง Precast

ผ้าและฟองน้ำ

งานประกบผ้า ฟองน้ำ โฟม เส้นใย Non-woven

งานประกอบ

งานประกอบต่างๆ