ยูเนี่ยนโฮไทยพลัสมีสินค้ากาวมากกว่า 600 ตัว เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า อาทิเช่น กาวลาเท็กซ์ กาวน้ำใส กาวยาง กาวยางพารา กาวพียู กาวอีพ็อกซี่ และกาวสติ๊กเกอร์ เป็นต้น

บริษัท ยูเนี่ยนโฮไทยพลัส จำกัด เป็นโรงงานผู้ผลิตกาวหลากหลายประเภทเพื่อตอบโจทย์ความต้องการจากลูกค้าหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติ มีกาวมากมายหลายชนิด อันได้แก่

กาวแต่ละชนิดนี้มีโครงสร้างเคมีที่แตกต่างกันเพื่อเชื่อมวัสดุที่เหมาะสมของแต่ละโครงสร้างเคมี เพื่อให้การยึดติดที่แน่น แข็งแรง และทนทานต่อสภาวะแวดล้อมตามแต่ละคุณสมบัติการใช้งานของชิ้นงานของลูกค้า รวมถึงคุณสมบัติที่ต้องการที่แตกต่างกันในขั้นตอนการผลิต อาทิเช่น อัตราการแห้ง ความหนืด และเครื่องจักรของลูกค้า เป็นต้น

 

นอกจากนี้ ยูเนี่ยนโฮไทยพลัส ยังมีทีมบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนากาว เพื่อผลิตกาวให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า

 

จุดมุ่งหมายสูงสุดของเราคือผลิตกาวที่มีคุณภาพเหมาะสมตรงความต้องการของลูกค้า เพื่อให้คุณภาพสินค้าของท่านดีที่สุด ในต้นทุนที่แข่งขันได้

 

ติดต่อบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญของ ยูเนี่ยนโฮไทยพลัส เพื่อขอคำปรึกษาในการเลือกใช้กาวของท่าน ได้ที่

โทร 034-441-005

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *