งานแพ็คเกจจิ้งกระดาษ หรือที่เรียกว่างานหลังพิมพ์นั้น กาวถือเป็นส่วนประกอบในหลายๆ งาน อาทิ เช่น กล่อง สมุด งานปะกบจั่วปัง เป็นต้น

ปัจจัยหลักในการเลือกใช้กาวเพื่อชิ้นงานแต่ละประเภทนั้น ขึ้นอยู่กับ ลักษณะที่เคลือยผิวของชิ้นงานมา อาทิเช่น งานขัดเงา  งานอาบวอเตอร์เบส  งานเคลือบยูวี เป็นต้น  นอกจากนี้ เครื่องจักรของลูกค้า และ production efficiency ที่ต้องการ ยังเป็นปัจจัยหลักในการเลือกใช้กาว อาทิเช่น หัวฉีดกาวแบบพ่น หรือแบบลูกล้อ และ speed ในการเดินเครื่องเป็นต้น

ทางบริษัท ยูเนี่ยนโฮไทยพลัส เป็นโรงงานผู้ผลิตกาวครบวงจรสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมงานแพ็คเกิจจิ้ง  เรามีกาวครบครัน กับทุกประเภทงานในกลุ่มงานแพ็คเกจจิ้ง งานทิเช่น กาวสำหรับงานกระดาษแป้งหลังขาว, หลังเทา, งานอาบวอเตอร์เบส, งานเคลือบด้าน, เคลือบเงา, ขัดเงา, เคลือบPVC, PET, OPP, งาน UV, และฟอล์ย เป็นต้น

นอกจากนี้ เรายังมีกาวสำหรับเครื่องจักรทุกชนิด อาทิเช่น กาวน้ำแบบเครื่องพ่น แบบหัวฉีด แบบลูกล้อ และกาวฮอตเมลท์ เป็นต้น

ตัวอย่างประเภทงานที่ทางบริษัท ยูเนี่ยนโฮไทย ได้ให้บริการกับลูกค้ากลุ่มงานแพ็คเกจจิ้งกระดาษ (งานหลังพิมพ์)   อาทิเช่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *