งานลูกฟูก

กระดาษลูกฟูกสามารถนำไปผลิตเป็นสินค้าต่างๆ ได้มากมาย อาทิเช่น กล่องลัง พาเลท กระดาษฉาก และ ถังเป็นต้น

ปัจจัยหลักในการเลือกใช้กาวเพื่อชิ้นงานแต่ละประเภทนั้น ขึ้นอยู่กับ end application ลูกค้า อาทิเช่น การรองรับน้ำหนักของชิ้นงาน, ความหนาของกระดาษและลอนรวมถึงลอนและแรงดีดของชิ้นงาน เป็นต้น  นอกจากนี้ เครื่องจักรของลูกค้า และ production efficiency  ที่ต้องการ ยังเป็นปัจจัยหลักในการเลือกใช้กาว อาทิเช่น speed ในการเดินเครื่องเป็นต้น

ตัวอย่างประเภทชิ้นงานที่ทางบริษัท ยูเนี่ยนโฮไทย ได้ให้บริการกับลูกค้ากลุ่มงานลูกฟูก อาทิเช่น

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *